Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

nauka w szkole

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w formie dziennej lub zaocznej, które są stworzone z myślą o osobach nieposiadających wykształcenia średniego. To alternatywna forma zdobycia nowego, dobrze płatnego zawodu w sektorze medycznym.

Kursy prowadzimy zgodnie z opracowanym programem nauczania, który uwzględnia podstawę programową. Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenia, a następnie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują świadectwa potwierdzające kwalifikacje, dzięki czemu zdobywają uprawnienia do wykonywania zawodu.

Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w następujących zawodach w formie zaocznej:

  • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203 kwalifikacja: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspomagających osobie podopiecznej.
  • Technik usług kosmetycznych 514207 kwalifikacje: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.
  • Opiekunka Dziecięca 325905 kwalifikacja: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Dlaczego warto zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy w naszej szkole?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to doskonała propozycja dla wszystkich osób, które wiedzą, czym chcą się zajmować, ale nie mają uprawnień wymaganych do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Dzięki podjęciu nauki na kursie kwalifikacyjnym w naszej szkole szybko zdobędziesz kwalifikacje oraz uprawnienia potrzebne do wykonywania wybranego zawodu z sektora medycznego. Nauka trwa stosunkowo krótko, dzięki czemu szybko będziesz mógł rozpocząć pracę. Oferowane przez nas kursy zapewniają gruntowne przygotowanie do pracy na stanowisku opiekuna w Domu Pomocy Społecznej, technika usług kosmetycznych oraz opiekunki dziecięcej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość połączenia nauki z pracą lub obowiązkami rodzinnymi, gdyż są prowadzone w trybie zaocznym. Zjazdy odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają dwa dni. Najczęściej zajęcia są prowadzone przez okres 10 miesięcy. Jeżeli jednak materiał na danym kierunku jest bardzo obszerny, kurs może trwać nieco dłużej. Wielkim atutem kursów kwalifikacyjnych jest również fakt, iż są całkowicie bezpłatne. Dzięki nim bez konieczności wydawania pieniędzy możesz podnieść swoje kompetencje, poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy na tych stanowiskach. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego dwa razy w roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną uzyskasz świadectwo, a wraz z nim uprawnienia potrzebne do wykonywania pracy w wyuczonej profesji.