Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to wykwalifikowany specjalista, który może pracować w szpitalach, placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a także w zakładach karnych i poprawczych. Do jego zadań należy otoczenie chorych i niepełnosprawnych odpowiednią opieką, a także motywowanie ich do podjęcia aktywności, mimo dokuczających skutków choroby.

Jeśli chcesz pracować z ludźmi, cechuje Cię empatia i kreatywność, warto rozważyć podjęcie nauki na kierunku Terapeuta zajęciowy w naszej policealnej szkole medycznej w Gdyni. Cykl kształcenia obejmuje dwa lata merytorycznych zajęć, które przygotują Ciędo podjęcia pracy w zawodzie. Nauczysz się m.in. tego, jak przygotować indywidualny program działań terapeutycznych, które będą dopasowane do potrzeb psychicznych i społecznych podopiecznych.

 

Nowoczesne metody nauczania

Wykorzystujemy nowoczesne i praktyczne metody pracy z podopiecznymi, do których zalicza się:

 • ergoterapię,
 • arteterapię,
 • estetoterapię,
 • socjoterapię.

Sprawdź, jaki jest wykaz zajęć dydaktycznych:

 • język obcy w terapii zajęciowej,
 • anatomia z fizjologią,
 • komunikacja personalna i społeczna,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy,
 • podstawy terapii zajęciowej,
 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • technologie informatyczne,
 • praktyka zawodowa,
 • podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy nie realizowali zajęć na wcześniejszych etapach nauki).