Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Pomorską Medyczną Szkołę Policealną im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-346) przy ul. Żeromskiego 31, (dalej jako Administrator).

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Katarzynę Kawczyńską, z którą można kontaktować się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w celu prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności odpowiedzi na kierowane zapytanie.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu spełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Podstawa przetwarzania
Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osób
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną