Jak wygląda codzienna praca terapeuty zajęciowego?

Codzienna praca terapeuty zajęciowego to nie tylko wyzwanie, ale również satysfakcja płynąca z pomagania innym. Osoby te są niezwykle ważne dla funkcjonowania społeczeństw, w szczególności starzejących się, a ich specjalizacja jest coraz bardziej poszukiwana nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Kim zatem jest terapeuta zajęciowy i jak wygląda jego codzienna praca? Czy warto rozważyć zdobycie tej kwalifikacji w ramach nauki na kierunku terapeuta zajęciowy w policealnej szkole medycznej? Odpowiedź na te pytania znajdziesz właśnie w tym artykule.

Czym zajmuje się w pracy terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy pracuje przede wszystkim z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi. Jego głównym celem jest przystosowanie pacjentów do nowej sytuacji życiowej i poprawa ich kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W tym celu terapeuta przygotowuje indywidualne programy działań terapeutycznych, dopasowane do potrzeb psychicznych i społecznych podopiecznych.

Do zadań terapeuty zajęciowego należy przede wszystkim prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto jego obowiązkami są współpraca z lekarzami zajmującymi się pacjentem, dokumentowanie i ocena procesu terapeutycznego, a także uczenie posługiwania się sprzętem do rehabilitacji. Terapeuta zajmuje się również organizacją zajęć mających na celu poprawienie stanu psychicznego i fizycznego pacjenta oraz planowaniem grupowych i indywidualnych planów działań terapeutycznych.

Terapia zajęciowa jako forma psychoterapii 

Terapia zajęciowa jest jedną z form psychoterapii opierającą się na wykonywaniu określonych aktywności psychosomatycznych. W odróżnieniu od tradycyjnych psychoterapii terapia ta polega na integracji ciała z umysłem. W ramach terapii zajęciowej można wyróżnić kilka rodzajów prowadzonych działań, takich jak np.: arteterapia, ergoterapia, estetoterapia oraz zajęcia relaksacyjne.

Arteterapia to forma terapii, w której pacjent ma możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez sztukę, tworząc obiekty artystyczne, muzyczne czy uczestnicząc w spektaklach teatralnych. Ergoterapia natomiast polega na wykonywaniu pracy związanej z garncarstwem, ogrodnictwem czy stolarstwem. Estetoterapia koncentruje się na obcowaniu z naturą, natomiast zajęcia relaksacyjne mają na celu pobudzenie różnych zmysłów pacjenta.

Terapeuci zajęciowi są coraz częściej poszukiwani przez różnego typu placówki, takie jak zakłady opiekuńcze, przedszkola i szkoły integracyjne, poradnie rehabilitacyjne, szkoły specjalne, hospicja, kluby seniora, domy pomocy społecznej, sanatoria oraz szpitalne oddziały.