Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Opiekunowie medyczni są istotną częścią systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zapewniają opiekę pacjentom w różnych miejscach, od szpitali i domów opieki po domy prywatne. Wraz ze zwiększającą się liczbą osób starszych w Polsce, rośnie też zapotrzebowanie na opiekunów medycznych, którzy zapewnią im profesjonalną opiekę. W dzisiejszym wpisie omówimy rodzaje dostępnej opieki medycznej, wymagane kwalifikacje i umiejętności oraz środowisko pracy opiekunów medycznych w Polsce.

Rodzaje opieki medycznej dostępnej w Polsce

Opiekunowie medyczni w Polsce świadczą szereg usług w zależności od ich kwalifikacji i doświadczenia. Usługi te obejmują podstawową opiekę pielęgniarską, taką jak podawanie leków, monitorowanie parametrów życiowych, pielęgnacja ran i pomoc w czynnościach życia codziennego. Mogą być również zaangażowani w bardziej specjalistyczne usługi, takie jak zapewnienie terapii fizycznej lub terapii zajęciowej. Ponadto mogą być odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów i ich rodzin.

Kwalifikacje i umiejętności wymagane od opiekunów medycznych w Polsce

Osoby, które chcą zostać opiekunami medycznymi, muszą mieć ukończoną szkołę średnią. Bez dokumentów potwierdzających zakończenie tego etapu edukacji nie będą bowiem mogli podjąć nauki na kierunku Opiekun Medyczny w żadnej medycznej szkole policealnej, a to właśnie w takich placówkach mogą zyskać niezbędne uprawnienia do wykonywania tego zawodu. 


Kursy prowadzone w takich szkołach obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, na których uczniowie poznają podstawy anatomii, fizjologii, farmakologii czy psychologii, jak również staże zawodowe prowadzone we współpracujących z daną szkołą placówkach medycznych. Podczas praktyk kursanci zdobywają doświadczenie oraz umiejętności niezbędne w codziennej pracy opiekunów medycznych w naszym kraju.

Środowisko pracy dla opiekunów medycznych w Polsce

Opiekunowie medyczni mogą pracować w różnych miejscach np. w: 


• szpitalach, 
• domach opieki, 
• domach prywatnych,
• hospicjach,
• środowiskowych domach samopomocy,
• fundacjach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
• zakładach opiekuńczo-leczniczych.


W szpitalach i domach opieki mogą być odpowiedzialni za zapewnienie bezpośredniej opieki nad pacjentami, podczas gdy w domach prywatnych najczęściej pomagają w czynnościach takich jak: sprzątanie, przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą podopiecznego, wychodzenie z nim na spacery czy podawanie leków. Niezależnie od tego, gdzie pracują opiekunowie medyczni, muszą na co dzień wykazywać się dużą cierpliwością, empatią i życzliwością.