W jakich zawodach kształcą medyczne szkoły policealne?

Po zakończeniu szkoły średniej nie każdy chce iść na studia. Na szczęście nie jest to jedyna droga umożliwiająca zdobycie atrakcyjnej pracy w sektorze medycznym. Jeżeli nie masz ochoty rozpoczynać nauki na uniwersytecie medycznym, a chcesz zajmować się zawodowo dbaniem o zdrowie i dobrostan ludzi cierpiących na różne schorzenia, możesz rozpocząć naukę w medycznej szkole policealnej. Nauka w niej trwa znacznie krócej niż studia, a po jej zakończeniu uzyskasz dyplom i uprawnienia niezbędne do zdobycia pracy w różnych placówkach medycznych lub kosmetycznych.

Czym można się zajmować po ukończeniu medycznej szkoły policealnej?

Nauka w medycznej szkole policealnej to ciekawa alternatywa dla studiów medycznych. Decydując się na naukę w takiej szkole, możesz kształcić się w wielu zawodach medycznych np.:

 • asystentka stomatologiczna,
 • higienistka stomatologiczna,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun w Domu Pomocy Społecznej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekunka dziecięca,
 • terapeuta zajęciowy,
 • technik masażysta,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • podolog.

Profesje te wymagają odpowiedniego przygotowania, posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej oraz umiejętności, które uczniowie nabywają podczas nauki w medycznej szkole policealnej w Gdyni lub w innych miastach. Szkoły tego typu zapewniają swoim uczniom zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Organizowane są dla nich staże zawodowe, które odbywają się we współpracujących z daną szkołą placówkach medycznych (np. w szpitalach, domach pomocy społecznej, żłobkach, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych czy zakładach rehabilitacyjnych).

Kto może zostać uczniem medycznej szkoły policealnej?

Uczniem medycznej szkoły policealnej może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia i posiada dokument potwierdzający zakończenie nauki w szkole średniej. Oferta takich szkół jest więc skierowana zarówno do świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, jak i do ludzi dorosłych, którzy pragną zmienić pracę albo chcą podnieść swoje kompetencje i zyskać dodatkowe kwalifikacje. Nauka w medycznych szkołach policealnych jest bezpłatna i odbywa się w różnych trybach: dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym. Dzięki temu można ją bez problemu połączyć z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.